Ku De Ta Perth, Australi. Ky dizajn i 4M Group është vazhdimësi i dizajnit të ngjashëm në Bali, që prezanton kulturën dhe peisazhin fantastik të Australisë Perëndimore

Ku De Ta Perth, Australi. Ky dizajn i 4M Group është vazhdimësi i dizajnit të ngjashëm në Bali, që prezanton kulturën dhe peisazhin fantastik të Australisë Perëndimore

Shpërblimet SBID International Design Awards njohin, shperblejnë dhe festojnë kulminimin në dizajn, duke perfshirë një spektër të gjërë të kategorive. Është një arritje e madhe nëse fitohet ky shpërblim, që vlerësohet nga eskpertët më të mëdhenj të industrisë për përmbajten teknike dhe kreativitetin estetik, por njëkohësisht i ipet hapësirë për votim dhe vlerësim edhe publikut që është gjithnjë e më shumë i vetëdijshëm për dizajn.

Për të lexuar më shumë dhe votuar, klikoni këtu:
http://www.internationaldesignexcellenceawards.com/finalist/ku-de-ta/