UK Albanians protesting on 19 October 2014 at the Serbian embassy in London.

UK Albanians protesting on 19 October 2014 at the Serbian embassy in London.

‘Lidhja Shqiptare UK’ organized a protest at the Serbian embassy in London to condemn the events that took place in Belgrade during the Serbia vs Albania football match on 14th October 2014.

One of the main aims of the protest was to condemn violence and to emphasize the importance of peace and stability. The protesters’ main message was that racism and violence have no place in sports and that the Serbian government must undertake all necessary steps to distance itself from the hooligans.

The organisers had written a letter addressed to the Serbian ambassador in Britain, reminding him that his government should condemn all forms of violence and must advise and remind the public that sports can only be played in equal, welcoming and respecting environments.

The protesters later signed the letter. Regrettably the embassy staff was unwilling to establish any form of communication with the protesters; therefore it was impossible to submit it.

The protest was peaceful and relatively calm and overall, ‘Lidhja Shqiptare UK’ consider the protest a success, not only because of the attendance but mainly because of its very noble message.

Link:
https://www.facebook.com/groups/224166751093257/373922756117655

UK Albanians protesting on 19 October 2014 at the Serbian embassy in London.

UK Albanians protesting on 19 October 2014 at the Serbian embassy in London.

‘Lidhja Shqiptare UK’ oranizuan sot një protestë para ambasadës të Sërbisë në Londër duke dënuar ngjarjet që ndodhën Beograd gjatë lojës futbollistike Serbi – Shqipëri me 14 tetor 2014.

Njëra nga qëllimet kryesore të protestës ishte që të dënonte dhunën dhe të potencoj rëndësinë e paqes dhe stabilitetit. Mesazhi kryesor i protestuesve ishte se racizmi dhe dhuna nuk kanë vend në sport dhe qeveria e Serbisë duhet t’i merr të gjitha hapat e nevojshme që ta distancoj veten nga huliganët.

Organizuesit e protestës kanë shkruar një letër adresuar ambasadorit të Serbisë në Britani, duke ia kujtuar se qeveria e tij duhet të dënoj të gjitha format e dhunës dhe duhet të këshilloj publikun se sportet mund të luhen vetëm në ambiente të barbarta, mikëpritëse dhe respektuese.

Protestuesit më vonë e firmosën këtë letër, por për fat të keq stafi i ambasadës nuk patën vullnet që të krijojnë kurrfar forme të komunikimit me protestuesit, kështu që qe e pamundur të dorëzohet ajo letër.

Protesta ishte paqësore dhe relativisht e qetë, ‘Lidhja Shqiptare UK’ konsideron që protesta ishte e suksesshme, jo vetëm për shkak të pjesëmarrjes por kryesisht për shkak të mesazhit të saj fisnik.

Vegëz:
https://www.facebook.com/groups/224166751093257/373922756117655/