an exhibition in Tirana about the Bogujevci family massacre done by Serbs in 1999

‘’On the 100 anniversary of the declaring of Independence of Albania, on the month of the declaring of Independence of Kosova, on the 10 February 2012, the Bogujevci//Visual History Exhibition will open at the National Art Gallery of Albania.”

Fatos, Jehona and Saranda Bogujevci are three members of the Bogujevci family who survived the massacre done by Serbs in Podujeva on 28th March 1999. It has been a long, traumatic and painful journey from the garden where they almost died to the war crimes court where they faced the killers once more.

Nonetheless, as the primary artists of the exhibition ‘’Bogujevci / / Visual History’’ they tell their story of their shooting, grief, healing, and ultimately their unstoppable quest for the truth and justice, in their own words, interviews, photographs and film.

Exhibition ‘’Bogujevci / / Visual History’’ consists of four installations.
In addition to being an educational resource, the exhibition is also an attempt to explore the resilience of the human spirit. The exhibition has also provided the artists with an outlet and medium to express the impact this crime against humanity has had on their young lives.an exhibition in Tirana about the Bogujevci family massacre done by Serbs in 1999

Në 100 vjetorin e shpalljes së Pavarsisë së Shqipërisë, në muajin e shpalljes së pavarsisë së Kosovës, me 10 Shkurt 2012, do të shfaqet Ekspozita “Bogujevci // Histori Pamore” në hapsirat e Galerisë së Arteve Kombëtare të Shqipërisë.”

Fatos, Jehona dhe Saranda Bogujevci janë tre nga anëtarët e familjes Bogujevci të cilët i mbijetuan masakrës të orkestruar nga serbët në mars 1999, në Podujevë. Ata kan qenë në një rrugëtim të gjatë për shërim dhe në kërkim të drejtësisë.

Ndërsa, Fatosi, Jehona dhe Saranda Bogujevci janë tre artistët pjesëmarrës të eskpozitës ‘’BOGUJEVCI // Histori Pamore‘’ të cilët në mënyrë briliante rikrijojnë rrugëtimin e asaj, që përjetuan, shërimin, kërkimin e drejtësisë dhe karrieren e tyre.

Ekspozita ‘’BOGUJEVCI // Histori Pamore‘’përbëhet prej katër instolacioneve ku shfaqën filmime krejtësisht origjinale, intervista, fotografi dhe eksponante. Kjo ekspozitë mund të shihet si një burim edukativ, një përgjigje artistike dhe pamore, si një eksplorim i shpirtit të njeriut dhe impaktin e krimit kundër njerëzimit që pat në jetët e tyre.