Migrant Entrepreneurs Network logo

Migrant Entrepreneurs Network logo

Migrant Entrepreneurs Network – është një rrjet global i cili ka për qëllim të promovoj kontributin e imigrantëve në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të shteteve ku jetojnë.

Nëse keni dhe drejtoni biznes në shtetin ku jetoni ju lutemi që të anëtarësoheni duke e plotësuar këtë pyetësor:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/NS8WTXT

Për informata më të hollësishme ju lutemi që të kontaktoni në këtë email: Indira@chrysalisfamilyfutures.com

Informata shtesë:
https://www.linkedin.com/pulse/migrant-entrepreneurs-network-indira-kartallozi
https://goo.gl/Ecz743