Lundrim Gjikokaj

Lundrim Gjikokaj

Gjyqtari më i lartë britanik (Lord Chief Justice) tha se nuk kishte asgjë gabim në lidhje me dënimin e Lundrim Gjikokajt për vrasjen e Cima Sogojevës në Londrën veriore në vitin 2008. Kështu që ky apel nuk u pranua.

Shqiptari 32 vjeçar nga Western Elms Avenue u akuzua për vrasjen e Sogojevës me armë zjarri dhe thikë që t’i shmangej një borxhi të madh që ia kishte viktimës.

Që nga dënimi në tetor të vitit 2012 në gjyqin Old Bailey, Gjikokaj ka vazhduar të thirret në pafajësinë e tij dhe rastin e tij në janar e çoj në Gjyqin e Apeleve.

Burimi:
http://www.getreading.co.uk/news/local-news/west-reading-killer-serve-28-6872585