Mal Berisha ne YIVO Institute of Jewish Research në New York City

Mal Berisha ne YIVO Institute of Jewish Research në New York City

Më 14 Dhjetor 2014, Mal Berisha mbajti një prezantim në YIVO Institute of Jewish Research në New York City përpara një audience të gjerë ku të pranishëm ishin amerikanë, amerikanë hebrej, shqiptaro amerikanë, studjues dhe të interesuar për lidhjet e Shqiptarëve me hebraizmin.

Puna për pregatitjen e këtij prezantimi për zotin Berisha kishte filluar që me kohë, dhe autori kishte pregatitur përveç prezantimit me Power Point edhe një broshurë të plotë prej 50 faqesh të cilën ua shpërndau të pranishmëve.

Ky prezantim dha një pamje të gjërë të asaj se përse në Shqipëri gjatë kohërave më të vështira të holokaustit por edhe në etapa të tjera nuk u dëmtua asnjë hebre.

Për më shumë informata në lidhje me këtë ngjarje klikoni këtu:
http://malberisha.com/?p=1301