Kompania – Towergate Insurance

Vendi – Nuk është i percaktuar po shansat është me qenë afër Aldgate-it në Londër, me mundësinë e udhëtimit në zyrat e tjera në Britani.

Rroga – varet prej eksperiences, negociatave dhe kërkesave.

Përshkrimi i punës – Analiza e kërkesave të biznesit, përgatitja dhe përshtatja e tyre për tu kuptuar nga zhvilluesit e programeve. Fokusi është në web dhe/ose back office të sistemeve. Kandidatet duhen të kenë aftësi komunikimi të mirë në gjuhën angleze.

Mënyra e aplikimit/marrjes së përshkrimit të punës – përmes Hekuran Vokshit (email:hekuranvokshi@gmail.com)