Roberto Cancel dhe Besnik Shala nga DEED e IOM-it, Londer, 4 mars 2013

Roberto Cancel dhe Besnik Shala nga DEED e IOM-it, Londer, 4 mars 2013

Roberto Cancel dhe Besnik Shala nga departamenti Angazhimi i Diasporës për Zhvillim Ekonomik (DEED) të Organizatës Ndërkombëtare për Migrim (IOM), u takuan me 4 mars me shqiptarë të Britanisë në Londër, me qëllim të gjetjeve të ideve dhe rrugëve të investimeve që diaspora shqiptare do t’i bënte në Kosovë.

IOM kërkojnë ide se si diaspora shqiptare e Britanisë të investojnë në Kosovë

Pjesëtarë të komunitetit shqiptar të Britanisë.

DEED janë duke punuar rreth një programi të ri për diasporën shqiptare nga Kosova, ku ky program do të mundësonte marrjen e kredive nga bankat britanike apo ato kosovare për të investuar në Kosovë.

Takime të ngjashme janë mbajtur edhe në shtete tjera ku ka prezencë të madhe të imigrantëve shqiptarë nga Kosova.

Vegëza:
http://www.iomkosovo.org/
http://www.iom.int