Udhetimi ne Evrope

Nëse planifikoni të udhëtoni me makinë nëpër Evropë për në Shqipëri, Kosovë apo vende tjera është me rëndësi që t’i keni me vete të gjitha mjetet që janë të detyrueshme apo që rekomandohen të jenë në makinë.

vegëzën në vijim e keni tabelën e mjeteve që duhet t’i keni kur udhëtoni në 14 vendet evropiane që janë të popullarizuara tek vozitësit britanik: Austria, Belgjika, Kroacia, Gjermania, Italia, Hollanda, Zvicra etj.
http://www.theaa.com/motoring_advice/touring_tips/compulsory_equipment.pdf

Informata shtesë:
www.theaa.com/motoring_advice/overseas/compulsory_equipment.html