This documentary is about first days of Libyan Revolution and about a young man called Mohamad Nabouss, who worked  as a citizen journalist and spread the truth about what was going on in Benghazi before he was killed.

[vsw id=”vAclhhHv43s” source=”youtube” width=”640″ height=”400″ autoplay=”no”]

At the moment this film is most important episode of Al Jazeera’s Arab Awakening series.

The first episode of these series was done by Rageeh Omar, and the Libyan episode was created by Eki Rrahmani and his colleage who still works in Libya and we cannot disclosse his name for his protection.

Eki Rrahmani is an Albanian director from Pristina who lives in London and works for Al Jazeera.Ky është një dokumentar për ditët e para të revolucionit në Libi edhe për një djalë me emrin Mohamad Nabouss, i cili para se të vdiste bëri shumë punë si qytetar-gazetarë (citizen journalist) duke i treguar botës se cka po ndodhte në Benghazi.

[vsw id=”vAclhhHv43s” source=”youtube” width=”640″ height=”400″ autoplay=”no”]

Momentalisht ky film është pjesë e serisë më të rëndësishme e rrjetit Al Jazeera që quhet Zgjimi Arab (Arab Awakening).

Në këtë seri episoden e parë për Tunis e ka bërë Rageeh Omar, kurse Eki Rrahmani me një kolegë nga Libia (emrin e të cilit nuk guxojmë ta citojmë për shkaqe sigurie) e kanë bërë episodën për Libi, që ndoshta momentalisht mund të konsiderohet si episoda më e rëndësishme.

Eki Rrahmani është regjisor shqiptar nga Prishtina i cili punon për Al Jazeera-n.