Basketistat duke festuar Ditën e Flamurit në Londër, me 30 nëntor 2013

“Basketistat” celebrating Albania’s Flag Day, on November 2013

Basketistat’ – an informal sports and social club of Albanian community in London, raised 5,000 euros at a charity ball held in honour of the Flag Day – the Albanian national holiday.

This sum of money has already been sent to Kosova, where it will be used to purchase vital food and hygienic articles for the poverty-stricken families of former miners in the northern town of Mitrovica. The necessary help on the ground ensuring the success of the campaign is provided by the Kosovan Red Cross.

This is the seventh year in a row that Basketistat raise funds intended for the poor of Kosova, and it has been the most successful one so far. This is not the only charity cause supported by the club members. Every year, a group of them participate in London Bikeathon – a charity bike ride around London, and this year they raised more than £1000 in aid of Leukaemia and Lymphoma Research.

Links from previous activities:
https://www.facebook.com/groups/basketistat
http://www.ukalbanians.net/?s=basketistat&submit_x=-1404&submit_y=-273&paged=1
http://www.ukalbanians.net/?s=basketistat&submit_x=-1404&submit_y=-273&paged=2

“Basketistat” mbledhin 5,000 euro për të varfërit e Kosovës

Basketistat duke festuar Ditën e Flamurit në Londër, me 30 nëntor 2013

Basketistat duke festuar Ditën e Flamurit në Londër, me 30 nëntor 2013

Shoqata joformale bamirëse e disa profesionistëve shqiptarë, Basketistat, që jetojnë dhe punojnë në Londër, gjatë një ahengu që organizuan për Ditën e Flamurit me 30 nëntor, ia arritën të mbledhin 5000 euro.

Këto të holla tashmë janë bartur në Kosovë dhe së bashku me Kryqin e Kuq të Kosovës do të bëhet blerja e ndihmave dhe shpërndarja e tyre tek familjet e ish-minatorëve në Mitrovicë.

Tashmë është bërë traditë që çdo vit për këtë festë, Basketistat të mbledhin para që i dedikohen të varfërve të Kosovës.

Por ky vit ishte shumë më i sukseshëm, përpos kësaj shume rekorde ata më heret gjatë këtij viti mblodhën rreth 1100 euro që iu dedikuan hulumtimit të sëmundjes së leukemisë në Angli.

Vegëza nga aktivitetet e mëhershme të Basketistave:
https://www.facebook.com/groups/basketistat
http://www.ukalbanians.net/?s=basketistat&submit_x=-1404&submit_y=-273&paged=1
http://www.ukalbanians.net/?s=basketistat&submit_x=-1404&submit_y=-273&paged=2