Poster i Shoqatës Ardhmëria, Londër

Poster i Shoqatës Ardhmëria, Londër

Shoqata Ardhmëria njofton se shkolla plotësuese shqipe do të filloj punën të shtunën më datë 26 shtator nga ora 11 deri ora 2 pasdite. Adresa: St Augustine’s School, Oxford Road, London, NW 65 SN.

Godinat tjera gjenden në zona të ndryshme të Londrës si në: Westminster, Paddington, Kilburn, Barnet, Golders Green, Hammersmith, Camberwell, Lewisham, Deptford, Sydenham, Catford, New Cross, New Cross Gate, Greenwich dhe Woolwich.

Për më shumë informacione kontaktoni në numrin 07792286008 ose klikoni në vegëzat në vijim:
http://www.ardhmeria.co.uk/
https://www.facebook.com/ardhmeria
https://www.facebook.com/Shoqata-Ardhm%C3%ABria-UK-175171925852392