Behar Merlaku with his family and the Austrian casino

Behar Merlaku with his family and the Austrian casino

An Albanian gambler, Behar Merlaku, 26, who in August thought he had won £37million on a fruit machine has been offered a free meal and £60 instead, after casino bosses said the jackpot was due to a ‘software error’.

Mr Merlaku, a Kosovar-Albanian who moved to Switzerland at the time of the Balkans wars, said in an Austrian television interview that the greatest moment of his life quickly turned into the worst.

He added: ‘The jackpot came up loud and clear. There was music and the sum I had won – nearly 43 million euros – was displayed on a screen.

‘I was so overjoyed and in my head I began calculating what I could do with all this money.’
Mr Merlaku even used his mobile phone to film footage of the winning noise and screen.

However, this could be used against him in court because the video shows he only had four of the five symbols in a line; in Austria there must be five matches.

His lawyers will argue that because the machine told him he had won and therefore is justified in pursuing a claim.

The first hearing in the case is scheduled for January 10 next year.

Source and whole article:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2072802/Man-wins-37m-fruit-machine-jackpot–offered-60-free-meal-instead.html

Other sources:
http://www.onlinepoker.net/poker-news/casino-news/casino-refuses-43-million-slots-jackpot-payout/11811
http://www.youtube.com/watch?v=6mJe9YkAo7M
http://goo.gl/TuuCC
http://goo.gl/Bx5rA

Behar Merlaku me familjen e tij dhe kazionoja austriake

Behar Merlaku me familjen e tij dhe kazinoja austriake

Bixhozxhiut shqiptar, Behar Merlaku (26), i cili fitoi 43 milion Euro me “makinën e frutave” në një kazino në Austri iu ofruan vetëm 70 Euro dhe një drekë falas pasi që bosat e kazinos deklaruan se xhekpoti ndodhi pas “një gabimi në softuer”.

Merlaku, shqiptar nga Kosova, i cili kishte ikur në Zvicër gjatë  luftës në Kosove, tha në televizionin austriak se momenti më i lumtur i jetës së tij u shëndrrua shpejt në momentin më të keq.

Ai tha: “ Xhekpoti erdhi me zhurmë dhe qartësi. U dëgjua muzika përcjellë me shumën që e fitova – gati 43 milion euro – në ekran.

“Unë isha i stërgëzuar dhe në kokën time fillova të kalkuloj se cdo të bëja me të gjitha ato para.” Ai bile edhe e incizoi momentin e fitimit me mobilin e tij.

Por kjo mund të përdoret kundër tij, pasi që në video shihet se ai kishte fituar vetëm 4 simbole; në Austri duhen të jenë 5 simbole që përputhen.

Avokatët e tij do të argumentojnë se pasi që makina i tha se ka fituar kjo e arsyeton kërkesën e tij për kompenzim.

Dëgjimi i parë në gjyq në lidhje me këtë rast do të filloj me 10 janar 2012.

Burimi dhe i tërë artikulli:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2072802/Man-wins-37m-fruit-machine-jackpot–offered-60-free-meal-instead.html

Burime tjera:
http://www.onlinepoker.net/poker-news/casino-news/casino-refuses-43-million-slots-jackpot-payout/11811
http://www.youtube.com/watch?v=6mJe9YkAo7M
http://goo.gl/TuuCC
http://goo.gl/Bx5rA