Traffic Wardens - London

Traffic Wardens - London

A British Albanian chauffeur charged with assaulting two traffic wardens was cleared after a court ruled he had acted in self-defence.Genc Dauti, 32, was acquitted of two counts of assault and one of damaging a Westminster Council camera when he appeared at City of London Magistrates’ Court on 16th January 2012.

Wardens William Edo-Osagie and Ayo Balola had accused Mr Dauti of attacking them, but the driver’s defence counsel, barrister Hugo Charlton, said the two men had put on “something of a charade”.

In uncontested written evidence, prosecution witness Nehad Gamal-Eldin said he had seen a traffic warden grab hold of Mr Dauti’s clothing before eight other wardens “appeared from all directions” and surrounded the Albanian father of two during the incident in Waverton Street, Mayfair, on October 23 2010.

“I saw the warden who had fallen over talking to  a man who I presumed was his superior,” Mr Gamal-Eldin added. “I heard the superior say: ‘Tell the police you have to go to hospital.’ I think he said this to make it look like the warden’s injuries were more severe than they were.”

Giving evidence, Mr Dauti said a warden had made verbal threats which had included warning him he “would be dead if I wasn’t wearing this uniform”.

Source and the whole article:
http://www.westendextra.com/news/2012/jan/chauffeur-genc-dauti-cleared-wardens-william-edo-osagie-and-ayo-balola-attack

Traffic Wardens - London

Traffic Wardens - London

Shoferi shqiptar i makinave luksoze, i akuzuar se kinse kishte sulmuar dy kujdestarë të parkingut, u lirua nga aktakuza pasi që gjyqi tha se ai kishte vepruar në vetëmbrojtje.

Genc Dauit, 32 vjeç, u lirua nga dy akuza sulmi dhe një akuze se kinse kishte dëmtuar kamerën e Bashkisë së Westminster-ti kur ai doli para gjyqit City of London Magistrates’ Court me 16 janar 2012.

Kujdestarët e parkingut William Edo-Osagie dhe Ayo Balola kishin akuzuar Zt Dautin se kinse ai i kishte sulmuar ata, por këshilltari mbrojtës i shoferit, barristeri Hugo Charlton, tha se akuzuesit kishin bërë një maskaradë.

Në evidencën e shkruar dhe të pakontestuar, dëshmitari i ndjekjes penale Nehad Gamal-Eldin kishte thënë se kishte parë kujdestarët e parkingut që kishin mbajtur për tesha Zt Dautin derisa sa tetë kujdestarë të tjerë “erdhën nga të gjitha drejtimet” dhe e rrethuan babain e dy fëmijëve gjatë incidentit që ndodhi në Waverton Street, Myafair në Londër me 23 tetor 2010.

Dëshmitari në fjalë kishte dëgjuar se si kujdestarët ishin marrë vesh që t’i thonin policisë se kanë nevojë që të shkojnë në spital që të dukej se i pandehuri i kishte sulmuar ata.

Gjatë dhënie së evidencës, Zt Dauti tha se kujdesrtarët iu kishin kërcënuar me fjalë dhe ndër të tjera njëri i kishte thënë se “do të ishte i vdekur po të mos kisha këtë uniformë të veshur.”

Burimi dhe më gjërësisht:
http://www.westendextra.com/news/2012/jan/chauffeur-genc-dauti-cleared-wardens-william-edo-osagie-and-ayo-balola-attack