Kur Zr Vande Broek ishte në pushime në Shqipëri, me një grup të ish-kolegëve të tij, deri sa po ecte nëpër rrugët e Tiranës, ai gjeti disa foto të futura në një kuti pranë një koshi të plehërave.

Doli se në atë kuti ishin rreth 115 foto dhe kartolina misterioze me mbishkrime hollandeze. Kjo e shtyri Zt Broek-un që në të kthyer në Hollandë të bëntë një hulumtin se të kujt ishin ato foto.

Ai mundi të zbulonte se njëra nga personazhet në foto ishte Maria Gregoria Willeke e lindur në Groningen në vitin 1905 e njohur edhe me nofkën Miep. Ai ia arriti të kuptoj më shumë në lidhje me këtë familje gjatë një hulumtimi gjenealogjik, por ende nuk ia ka arrtitur që të bie në kontakt më ndonjë pasardhës të kësaj familjeje që t’ua japë fotot dhe ajo çka është më e rëndësishmja të zbuloi së pse këto foto përfunduan në Tiranë.

Nëse keni ndonjë informatë në lidhje me këto foto, ju mund të kontaktoni këtë email: editor@groningernewspaper.com

Burimi:
http://www.groningerkrant.nl/2015/12/groningen-naar-tirana-op-zoek-naar-familie-willeke/