James Blunt as a soldier, while serving in Kosovo in 1999

James Blunt as an British Army officer, while serving in Kosovo in 1999

Kosovo war veteran and famous British singer James Blunt is reportedly saying “Goodbye My Lover” to the music industry.

“I just want to take some time out for myself,” said Blunt in an interview with The Daily Mail. “I haven’t got any plans to do more songwriting. I have been chilling out since I finished my world tour and I’ve spent a lot of time in Ibiza.”

Blunt began his music career after serving as an officer in the British Army’s Life Guards, including completing a stint under NATO in Kosovo in 1999.

The ‘No Bravery’  song is written about Kosovo war. It was released as the fifth single in April 2006, exclusively in France.

James Blunt returned to Kosovo for the first time in 2007 since 1999 to perform his song “You’re Beautiful” for NATO troops.

He rose to fame with his 2005 album, “Back to Bedlam,” which featured hit tracks “You’re Beautiful” and the aforementioned “Goodbye My Lover.”

Blunt released two other albums after “Back to Bedlam,” 2007’s “All the Lost Souls,” and 2010’s “Some Kind of Trouble.” While both were generally well-received, “Back to Bedlam,” was far and away the most successful, selling 11 million copies and earning him five Grammy nominations including Best New Artist, Song of the Year, and Best Pop Vocal Album.

James Blunt si oficer gjate luftes se Kosoves ne vitin 1999

James Blunt si oficer i ushtrise britanike gjate luftes se Kosoves ne vitin 1999

Veterani i luftës së Kosovës dhe këngëtari i famshëm britanik James Blunt nuk ka më plane që të merret me muzikë.

“Unë tash vetëm dua të merrem me veten”, tha Blunt në një intervistë në The Daily Mail. “Nuk kam plane për krijim të këngëve të reja. Jam duke pushuar që kur mbarova turnenë botërore dhe shumë kohë kam kaluar në Ibica.”

Blunt e filloj karierën e tij muzikore pasi që shërbeu si oficer në Life Guards të Armatës Britanike, dhe mori pjesë në intervenimin e NATOs në luftën e Kosovës në vitin 1999.

Kënga ‘No Bravery’ u komponua për luftën e Kosovës. Doli si singëlli i pestë në prill të 2006, ekskluzivisht për Francë.

Ai u kthye në Kosovë për herë të pas luftës në vitin 2007 dhe performoj para trupave të NATOs atje.

Ai fitoi famë me albumin e vitit 2005, “Back to Bedlam, me këngët “You’re Beautiful” dhe “Goodbye My Lover.”

Blunt i publikoi edhe dy albume tjera pas albumit “Back to Bedlam”, “All the Lost Souls” në vitin 2007 dhe “Some Kind of Trouble” në vitin 2010. Por Back to Bedlam është albumi më i suksesshëm me 11 milion kopje të shitura dhe 5 nominime të Grammy-t.