Shoqata Ardhmëria, shoqata Nënë Tereza, shoqata Arbëria, shoqata Peja dhe të tjera, festuan dje ditën e Pavarësisë së Kosovës në Londër.

Ishte një ditë e mbushur me entuziazëm dhe pjesmarrje të madhe ku spikatën ngjyrat më të bukura të kostumeve tradicionale dhe larmia e shqipes së folur, nëpërmjet vallëzimit, këndimit dhe vjershave të fëmijëve të të gjitha niveleve.


Vegëza:
https://www.facebook.com/kosovoembassylondon
https://www.facebook.com/ALBinGBR/
https://www.facebook.com/Ardhmeriauk
https://www.facebook.com/nenetereza.london

%d bloggers like this: