British Pathé, one of the oldest media companies in the world, yesterday have published on YouTube several old video clips related to Albania and Albanian history, dated around the Second World War.

British Pathé, were established in London in 1902, and by 1910 were producing their famous bi-weekly newsreel the Pathé Gazette. By the time Pathé finally stopped producing the cinema newsreel in 1970 they had accumulated 3500 hours of filmed history amounting to over 90,000 individual items.

Below is the list of the images taken from the videos with the YouTube links:

King Zog's Wedding In Albania (1938)

King Zog’s Wedding In Albania (1938)

Invasion of Albania 1939

Invasion of Albania 1939

Albanian Princesses Visit New York (1938)

Albanian Princesses Visit New York (1938)

Royal Exiles (1940)

Royal Exiles (1940)

The making of Albanian Fes (1937)

The making of Albanian Fes (1937)

World Youth Festival (1947)

World Youth Festival (1947)

Albania King Zog (1938)

Albania King Zog (1938)

YouTube videos:

King Zog’s Wedding In Albania (1938):
https://www.youtube.com/watch?v=a38__12rtu8
Invasion Of Albania (1939):
https://www.youtube.com/watch?v=Vho_j0Km5AM
Albanian Princesses Visit New York (1938):
https://www.youtube.com/watch?v=a4Fk_oqvnVo
Royal Exiles (1940):
https://www.youtube.com/watch?v=SkhR8R4qxUo
The making of Albanian Fes (1937):
https://www.youtube.com/watch?v=s3QyrO3NZOk&feature=youtu.be&t=41s
World Youth Festival (1947):
https://www.youtube.com/watch?v=8eHw6RmE8I4&feature=youtu.be&t=120s
Albania King Zog (1938):
https://www.youtube.com/watch?v=RFSquGar9Rc

Links:
https://www.youtube.com/user/britishpathe
https://www.britishpathe.com

British Pathé publikojnë në YouTube disa video te vjetra dhe të rralla të historisë shqiptare

British Pathé, një nga kompanitë më të vjetra mediale në botë, dje për herë të parë publikuan në YouTube disa video klipe që kanë të bëjnë me Shqipërinë dhe historinë shqiptare, të periudhës para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore.

British Pathé u themelua në Londër në vitin 1902, dhe kah viti 1910 projektonin dy herë në javë kinoditarin Pathé Gazette. Në kohën kur Pathé më në fund u ndalën së prodhuari të kinoditarit kinematik në vitin 1970, ata kishin akumuluar 3500 orë të historisë filmike me rreth 90,000 klipe individual.

Më poshtë e keni listën e imazheve të marrë nga videot, dhe vegëzat e tyre korresponduese në YouTube:

King Zog's Wedding In Albania (1938)

King Zog’s Wedding In Albania (1938)

Invasion of Albania 1939

Invasion of Albania 1939

Albanian Princesses Visit New York (1938)

Albanian Princesses Visit New York (1938)

Royal Exiles (1940)

Royal Exiles (1940)

The making of Albanian Fes (1937)

The making of Albanian Fes (1937)

World Youth Festival (1947)

World Youth Festival (1947)

Albania King Zog (1938)

Albania King Zog (1938)

YouTube videot:

King Zog’s Wedding In Albania (1938):
https://www.youtube.com/watch?v=a38__12rtu8
Invasion Of Albania (1939):
https://www.youtube.com/watch?v=Vho_j0Km5AM
Albanian Princesses Visit New York (1938):
https://www.youtube.com/watch?v=a4Fk_oqvnVo
Royal Exiles (1940):
https://www.youtube.com/watch?v=SkhR8R4qxUo
The making of Albanian Fes (1937):
https://www.youtube.com/watch?v=s3QyrO3NZOk&feature=youtu.be&t=41s
World Youth Festival (1947):
https://www.youtube.com/watch?v=8eHw6RmE8I4&feature=youtu.be&t=120s
Albania King Zog (1938):
https://www.youtube.com/watch?v=RFSquGar9Rc

Vegëza:
https://www.youtube.com/user/britishpathe
https://www.britishpathe.com