Permbytjet ne Shqiperi

Permbytjet ne Shqiperi

Të nderuar bashkatdhetarë me banim në Britaninë e Madhe dhe Irlandë,

Në kuadër të përpjekjeve të gjithanshme për tu ardhur në ndihmë bashkatdhetarëve tanë në Shqipëri, të prekur nga përmbytjet e ditëve të fundit, Ambasada e Shqipërisë në Londër ju fton të jeni solidarë dhe të kontribuoni sipas mundësive të gjithsecilit. Për këtë qëllim vëmë në dispozicion informacionin bankar të mposhtëm:

Bank name: Metro Bank
Account name: The Embassy of the Republic of Albania
Account number: 13010641
Sort Code: 23-05-80
Reference: Përmbytjet

Nga jashtë Britanisë së Madhe

Ac. Name: Embassy of the Republic of Albania
IBAN: GB21MYMB23058013010641
BIC:MYMBGB2L
Currency: GBP
Reference: Përmbytjet

Në fund të kësaj fushate do të hartohet një raport auditimi i kësaj llogarie dhe do të hartohet një listë me emrat e të gjithë kontribuesve.

Ju faleminderit.