Gabrijela, rolin e të cilës e luan aktorja Sonila Vjeshta.

Sonila Vjeshta as Gabriela

On a Channel 4’s award-winning drama, Top Boy, which was broadcast four days ago, Albanian criminals are robbed of their stash of drugs by Afro-Caribbean gangsters and later they take revenge by killing their underage drug-runner.

In one scene a small Albanian flag is shown on background of Gabriela’s room, a prostitute played by the Albanian actress Sonila Vjeshta.

It has become a trend in recent American and British films and TV series, like ‘Taken’ or ‘The Fear’,  to use Albanian characters as bad boys, criminals, pimps or “mafia”.

Links:
http://www.mirror.co.uk/tv/tv-previews/top-boy-five-problems-excellent-2264480
http://www.channel4.com/programmes/top-boy/4od

Gabrijela, rolin e të cilës e luan aktorja Sonila Vjeshta.

Prostituta Gabriela, rolin e të cilës e luan aktorja Sonila Vjeshta

Në serialin televiziv Top Boy, të televizonit kombëtar britanik Channel 4, që po emitohet kësaj vjeshte paraqiten gangsterët shqiptarë duke u kacafytur me gangsterë afro-karibienë. Në këtë mënyrë po vazhdon trendi i përdorimit të karaktereve kriminale shqiptare në seritë televizive britanike.

Në njërën skenë të njërës nga epizodat e fundit të emituar para 4 dite, shihet një flamur i vogël shqiptar në prapavi të dhomës së një prostitute me emrin Gabriela, rolin e të cilës e luan aktorja Sonila Vjeshta.

Ska shumë kohë që një serial i ngjashëm u emitua në Channel 4, ‘The Fear’, në të cilin gangsterë anglezë luftonin për terrritore krimi kundër ‘banditave’ shqiptarë.

Vegëza:
http://www.mirror.co.uk/tv/tv-previews/top-boy-five-problems-excellent-2264480
http://www.channel4.com/programmes/top-boy/4od