BBC director general George Entwistle gives evidence to the Culture, Media and Sport Select Committee

BBC director general George Entwistle gives evidence to the Culture, Media and Sport Select Committee

At yesterday’s Parliamentary Committee hearing of the Director-General of the BBC regarding Jimmy Savile scandal, one of the MPs said: “You don’t need to be a journalist, even a one-eyed Albanian would have asked questions…”.

Some people found this profoundly disturbing. Alan Rossi, a British expatriate from Norway said: “The questions being asked of the BBC were about endemic problems in the corporation. I think there are even more profound problems within British society.”

Drejtori gjeneral i BBC-së,  George Entwistle, duke u hetuar në lidhje me skandalin Savile

Drejtori gjeneral i BBC-së, George Entwistle, duke u hetuar në lidhje me skandalin Savile

Në hetimin e djeshëm të Komitetit Parlamentar ndaj drejtorit gjeneral te BBC-së, në lidhje me skandalin e Jimmy Savile-it, njëri nga deputetët britanik tha: “Ju nuk keni nevojë të jeni gazetarë, edhe shqiptari me një sy do të kishte bërë pyetje…”.

Disa njerëz këtë koment e morën me shumë shqetësim. Alan Rossi, një britanik i cili jeton në Norvegji tha: “Pyetjet të cilat iu bënë BBC-së kishin të bëjnë me problemet endemike të korporatës. Mendoj se ka probleme edhe më të thella në shoqërinë britanike.”