School parade, Greece

A school in Hersonisos, Crete, was cause for talk throughout the region. Parents and students reacted when the school decided that an Albanian student will be the leader of the school parade on October 28. The Albanian girl is the best student of the school.

This decision outraged some of the girl’s classmates and their parents. They believe that it is unacceptable for an Albanian student to hold the Greek flag. The situation appears to be smoothing, after the intervention of institutional authorities.

Lazaros Markou, the president of ELME (union of teachers) in Heraklion, spoke to Alpha News 106.2 about the incident.  “This excellent student may be of Albanian origin but she has a Greek citizenship. There were reactions, but both teachers and the school director tried to convince those who disagreed that racist ideas do not fit in the school environment.”

Source:
http://greece.greekreporter.com/2013/10/25/girl-of-albanian-origin-to-hold-greek-flag/

School parade, Greece

Një shkollë në Hersonisos, Kretë, u bë shkak i një debati në tërë regjionin. Prindërit dhe nxënësit reaguan kur shkolla vendosi që një nxënëse shqiptare të jetë udhëheqëse e një parakalimi që do të mbahet nesër, me 28 nëntor.

Ky vendim zemëroi disa nga shokët dhe shoqet e klasës së kësaj vajzeje, dhe prindërit e tyre. Ata besojnë se është e papranueshme që një nxënëse shqiptare të mbajë flamurin grek. Situata duket se po zbutet pas intervenimit të autoriteteve institucionale.

Lazaros Markou, kryetari i ELME (unioni i arsimtarëve) në Heraklion, foli për radion Alpha News në lidhje me këtë incident. “Kjo studente e shkëlqyer mund të ketë prejardhje shqiptare por ajo ka shtetësi greke. Kishte reagime, por si arsimtarët ashtu edhe drejtori i shkollës u munduan t’i bindin ata që nuk u pajtuan se ideatë raciste nuk përputhen me mjedisin e shkollës.”

Burimi:
http://greece.greekreporter.com/2013/10/25/girl-of-albanian-origin-to-hold-greek-flag/