Sinopsisi: Është fundi i viteve 1990-ta, dhe dhuna në Kosovë, një shtet të vogël në Ballkan, po eskalon në mes të Slobodan Milosevic-it dhe kryengritësve guerilë të njohur si Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UCK).

Një djalosh 18 vjeçar, Ariani, dhe motra e tij 20 vjeçe po mundohen që të gjejnë ardhmërinë e tyre në Kosovë. Pavarësisht nga tentimet e babait të saj Fatmirit, që të imponoj vlerat tradicionale, Vjosa lidhet me një serb moshatar i cili është pjesëtar i policisë serbe. I zemëruar me shkeljen e traditës kulturore nga ana e motrës së tij, Ariani ballafaqohet me te.

Lidhëza:
http://www.youtookawaymyflag.com/home.html

%d bloggers like this: