807th Medical Air Evacuation Transport Squadron

807th Medical Air Evacuation Transport Squadron

A classified WWII story with happy ending that could be one best war rescue stories for decades, has been published in two wonderful books: “Savage Will” by Timothy M. Gay and  “The Secret Rescue” by Cate Lineberry.

[amazon_enhanced asin=”0451419138″ /]

The ordeal began Nov. 8, 1943, when a cargo plane carrying 13 female nurses, 13 male medics and four airmen took off from Sicily and corkscrewed hundreds of miles off course in a storm.

Due to inclement conditions, the american plane crashed on the wrong side of the Adriatic Sea in German-occupied Albania. Rather than being rescuers, suddenly they were in need of rescue. For 60 days the group trekked through remote Albanian villages following local guides named Qani, Ismail, and Haki.

[amazon_enhanced asin=”0316220221″ /]

The stranded 807th Medical Air Evacuation Transport fliers were repeatedly smuggled under Nazi noses and stashed in rural villages where residents shared their meager food and lived in smoky huts also occupied by goats and chickens.

The castaways struggled more than 700 miles through the Albanian Alps, enduring starvation and storms, dysentery, a German air strike and an aborted U.S. mission to evacuate them by plane.

“These poor kids … landed in the middle of anarchy,” Gay says during a phone interview from his home in Virginia. The Balkan underground was made up of seething factions in a political stew pot, explains Gay, who rediscovered the saga while researching “Assignment to Hell,” a 2012 book about World War II correspondents.

Albanians nevertheless risked their lives to spring the castaways with the teeth-grinding collaboration of American forces and the wily British saboteur “Garry” Duffy. Twenty-seven members of the party made it back to Italy on Jan. 9, 1944. The remaining three, who had become separated, hid all winter in a house and were retrieved after 4 1/2 months behind Nazi lines. None were lost or seriously injured.

Thanks to a War Department gag order and the ingrained reticence of the World War II generation, their spectacular exploit lay buried.

Sources:
http://lancasteronline.com/article/local/914797_Albanian-adventure-finally-gets-told.html
http://www.publishersweekly.com/978-0-316-22022-4

807th Medical Air Evacuation Transport Squadron

807th Medical Air Evacuation Transport Squadron

Një tregim që ka qenë sekret ushtarak deri vonë me përfundim të mirë dhe që mund të jetë një nga tregimet më të mira të shpëtimit për dekada, u publikuar në dy libra të mrekullueshme: Savage Will” nga Timothy M. Gay dhe  “The Secret Rescue” nga Cate Lineberry.

[amazon_enhanced asin=”0451419138″ /]

Ankthi fillo me 8 nëntor 1943 kur një kargo-aeroplan që po mbante 13 infermiere, 13 mjekë meshkuj dhe katër pilotë nisi fluturimin nga Sicilia dhe për shkak të stuhisë u bart qindra kilometra nga rruga e përcaktuar fillimisht. Për shkak të kushteve të këqia atmosferike aeroplani amerikan ateroi dhunshëm në anën e gabuar të detit Adriatik, në Shqipërinë e okupuar nga gjermanët. Në vend që të jenë shpëtimtarë, papritmas ata kishin nevojë për shpëtim. Për 60 ditë ky grup shtegëtoi nëpër fshatërat e largëta shqiptare duke ecur pas udhërrëfyesëve shqiptarë me emrat Qani, Ismail dhe Haki.

[amazon_enhanced asin=”0316220221″ /]

Të bllokuarit e skuadrës së 807-të të Evakuimit dhe Transportit Mjekësor vazhdimisht u kontrabanduan nën hundët naziste duke u fshehur në fshatrat rurale ku banorët ndanë ushqimin e tyre të pakët me ta dhe duke jetuar në baraka të tymosura të banuara nga dhitë dhe pulat.

Këta kaluan më shumë së 700 milja nëpër Alpet Shqiptare, duke përjetuar uri dhe stuhi, dizenteri, sulm nga ajri gjerman dhe një mision të dështuar të SHBA-ve që t’i evakuojnë ata me aeroplan.

“Këta fëmijë të gjorë…ateruan në mes të anarkisë,” tha autori Gay, gjatë intervistës telefonike nga shtëpia e tij në Virginia. Nëntoka shqiptare ishte e përbërë nga fraksione të ndryshme në një çorbë politike, spjegon Gay, i cili rizbuloi sagën deri sa po hulumtonete librin “Assignment to Hell”, një libër kjo rreth korespondentëve të Luftës së Dytë Botërore.

Sidoqoftë, shqiptarët rrezikuan jetat e tyre që t’i ndihmojnë të arratisurëve duke bashkëpunuar me forcat amerikane dhe sabotuesin britanik, “Garry” Duffy. Njëzet e shtatë anëtarët e këtij grupi ia arritën që të kthehen në Itali me 9 janar 1944. Tre që mbetën, të cilët ishin ndarë më heret, u strehuan gjatë gjithë dimrit në një shtëpi dhe u tërhoqën nga aty pas 4 muaj e gjysmë prapa linjave të Nazistëve. Asnjë nga ata nuk humbi apo u lëndua seriozisht.

Duke iu falenderuar cenzurës së Departamentin amerikan të Luftës dhe heshtjes së rrënjësur të gjeneratës së Luftës së Dytë Botërore ky akt heroik arrit të mbesë i varrosur deri më tash.

Burime:
http://lancasteronline.com/article/local/914797_Albanian-adventure-finally-gets-told.html
http://www.publishersweekly.com/978-0-316-22022-4