Solaborate

Solaborate

Launched four days ago, Solaborate enables tech professionals and companies to connect, collaborate and create an ecosystem around products and services. Simply it is a Facebook for IT professionals. Its founders are former Kosovo war refugees now Albanian Americans, siblings Labinot and Mimoza Bytyqi.

Los Angeles, Calif., April 30, 2013 – Solaborate today announced that it received over $1,000,000 in seed funding from angel and individual investors for the first professional social networking platform that enables technology professionals and companies to connect, collaborate and create an ecosystem around products and services. Launching in beta today, Solaborate provides technology professionals a central place with the right tools and services to collaborate in real time – both internally and externally – and solve business problems.

Tech professionals can now post questions, share documents and presentations, chat, video conference, and provide best practices, all within the platform. Solaborate enables users to instantly connect, discover and follow other technology professionals, companies, products and services. They can also access knowledge, search and apply for jobs and opportunities, provide commentary, preview product demos, and more.

Built on Microsoft Windows Azure cloud computing, HTML5, WebSockets and WebRTC protocol for real time communication, Solaborate’ s easy-to-use web-based interface also integrates with existing social media channels such as LinkedIn, Facebook, Google+ and Twitter.

Key features include:

  • Video chat in one-on-one and group conversations with customers, experts, and product representatives, etc. without the need for software downloads or plug-ins based on WebRTC

  • View, create and share demos of products  and services
  • Join or develop user groups where users can share content and participate in discussions

“There are a lot of places on the internet where you can share information or network with others, but you can’t collaborate in real time,” said Labinot Bytyqi, Founder and CEO of Solaborate. “By incorporating the best of social media, then taking it a step further, Solaborate makes it easy to share relevant content from a central platform with peers, colleagues, vendors and customers. We are building a community around products and services, all in one dedicated place for technology professionals”.

For further information, visit www.solaborate.com.

Solaborate

Solaborate

Të marten me 30 prill  u lansua në verzionin beta platforma Solaborate që  iu mundëson profesionistëve dhe kompanive të teknologjisë të lidhen, bashkëpunojnë dhe të krijojnë një ekosistem përreth produkteve dhe shërbimeve. Thjeshtë ky është një Facebook për profesionistat e TI-së. Themelues të këtij rrjeti të ri social janë shqiptaro-amerikanët Labinot dhe Mimoza Bytyqi, vlla dhe motër.

Solaborate  u lansua sot (e marte) në Los Angeles në Kaliforni (ShBA). Menaxhmenti i Solaborate, njoftoi se deri tani nga investitorë ‘engjuj’ dhe investitorë të tjerë, ka arritur që të mbledhë kapital fillestar në një vlerë prej mbi 1 milion dollarë amerikanë.

Solaborate është një rrjet social që u mundëson profesionistëve dhe kompanive të teknologjisë të lidhen, bashkëpunojnë dhe të krijojnë një ekosistem përreth produkteve dhe shërbimeve.

Lansimi i verzionit beta të Solaborate iu ofron profesionistëve të teknologjisë një vend qendror me mjetet dhe shërbimet e duhura për bashkëpunim në kohë reale –mes punëtorëve të një kompanie, por edhe mes punëtorëve të kompanive të jashtme – gjë që i zgjidhë  problemet biznesore.

Profesionistët e teknologjisë tashmë mund të bëjnë pyetje, ndajnë dokumente, prezantime, të komunikojnë përmes Chat-it, të mbajnë video-konferenca, dhe të ofrojnë praktikat më të mira, të gjitha këto mundësohen brenda kësaj platforme.

Solaborate ju mundëson përdoruesve që të komunikojnë në çdo çast mes vete, që të njihen dhe të përcjellin profesionistë dhe kompani të tjera të teknologjisë, produktet dhe shërbimet e tyre. Përdoruesit e Solaborate mund të kenë qasje në njohuri, të kërkojnë dhe aplikojnë për mundësi punësimi, të ofrojnë komente, të shikojnë demo-verzione, dhe shumë gjëra të tjera.

E ndërtuar në Microsoft Windows Azure cloud computing, HTML5, WebSockets protokolin WebRTC për komunikim në kohë reale, Solaborate është një platformë e lehtë për tu përdorur e bazuar në një interface të bazuar në ueb që poashtu integrohet me kanalet ekzistuese të mediave sociale si LinkedIn, Facebook, Google+ dhe Twitter.

Karakteristikat kyçe të Solaborate përfshijnë:

  • Video-chatin një-me-një dhe biseda grupore me klientë, ekspertë dhe përfaqësues të produkteve gjithnjë pa patur nevojë për shkarkim të softuerit ose plug-init të bazuar në WebRTC

  • Shikimin, krijimin dhe demonstrimin e verzioneve demo të produkteve dhe shërbimeve

  • Bashkangjitjen ose krijimin e grupeve përdoruese, ku përdoruesit mund të ndajnë përmbajte dhe të marrin pjesë në diskutime.

“Ka shumë vende në internet ku ju mund të ndani informata ose të rrjetëzoheni me të tjerë, por ju nuk mund të bashkëpunoni në real-time”, thotë Labinot Bytyqi themelues dhe CEO i Solaborate. Bytyqi poashtu tha se “duke inkorporuar më të mirat nga mediat sociale, si dhe duke i sjellë ato një hap më tej Solaborate e bën më të lehtë ndarjen e informatave të rëndësishme nga platforma qendrore tek pjesëmarrësit, kolegët, shitësit dhe klientë. Ne jemi duke ndërtuar një komunitet rreth produkteve dhe shërbimeve brenda një vendi të dedikuar për profesionistët e teknologjisë”. 

Për më shumë informata ju lutem vizitoni www.solaborate.com ose klikoni për të parë  demo-verzionin e platformës Solaborate