Referendumi që do të mbahet nesër në Britani do të kërkoj nga publiku nëse deshirojnë të ndërrojnë sistemin ekzistues elektoral të përzgjedhjes së deputetëve në Westminster me metodën e ashtuquajtur vota alternative (AV).

Alternative Vote referendum, London, 5th May 2011

Alternative Vote referendum, London, 5th May 2011

Sipas modelit të vjetër të votimit kandidati që merr me shumë vota në zonën e tij përzgjedhet si deputet (MP).

Me metodën AV, përpos që do të votojnë për një kandidat votuesit mund të rankojnë të gjithë kandiduesit sipas preferencës, dhe ato preferenca mund të perdoren në vendim-marrjen e rezultateve kur asnjë kandidat nuk fiton më shumë se 50% të votave.

Përkthyer nga:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-13276178