Imazh ilustrues i artikullit

The project Diaspora for Development – DfD in cooperation with the Ministry of Trade and Industry, respectively Investment Promotion Agency in Kosovo (IPAK) and Agency for Supporting SMEs, is organizing a business internship for youth from Diaspora.

The business internship will promote sharing of know-how from Diaspora and practical experience from businesses in Kosovo.

Interested students can chose the department where they would like to do the internship, as well as the municipality in Kosovo. Depending on students’ interest, internships can last from 1-3 months during the summer holidays in Kosovo (June – August). The number of internships is limited to 5; the deadline to apply is May 30th, 2013.

Interested students are asked to send the following documents:

If you have any further question, feel free to contact DfD project at info@diaspora-ks.org and/or +386 49 356 301, +377 44 877 617.

Good luck and welcome!

Sincerely,

DfD team

Imazh ilustrues i artikullit

Projekti Diaspora për Zhvillim në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NMV) dhe Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Kosovë pranë Ministrisë për Tregti dhe Industri organizojnë praktikë biznesi për 5 studentë nga diaspora.

Qëllimi i këtij bashkëpunimi do të ndihmoj në shkëmbimin e njohurive ndërmjet të rinjve nga diaspora, të cilët janë arsimuar në frymën evropiane dhe bizneseve në Kosovë, të cilët përballen me probleme konkrete në punët e tyre të përditshme. Për më tepër ky bashkëpunim ndihmon në lidhjen e gjeneratave të reja të mërgatës me vendin e tyre dhe mund të rezultojë në bashkëpunim ekonomik në të ardhmen.

Studentët mund të zgjedhin ndërmjet komunave të Kosovës dhe veprimtarisë së bizneseve, apo departamenteve përkatëse.

Afati i fundit për të konkurruar është 30 maj 2013.

Për me shumë informata dhe si të aplikoni vizitoni:
http://www.diaspora-ks.org/?page=1,1,151