TOKA foto, te rinjte

Some Kosovo Albanian girls participating in a winter camp in Brezovica, organized by TOKA

A new Kosovar organisation TOKA, is planning to organise an educational camp for young people from Diaspora and Kosova, during summer 2015.

To ensure that this camp is relevant to the interests and the needs of young people, they have launched a survey to get your feedback. Your input would be used to design the best possible event for the participants.

To complete this short survey, please click here (available in English and Albanian).

Survey:
https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lg0WOa4TNGgeyx

For more information about TOKA, go to Facebook:
https://www.facebook.com/uneTOKA

Links to past projects:
https://youtu.be/y79NjXT3wd8
https://youtu.be/INpDrvLZsWQ
https://youtu.be/3c9vcbvZsX4

TOKA foto, te rinjte

Disa vajza nga nje aktivitet me i hershem i TOKA-s ne Brezovice.

Organizata e re kosovare TOKA, planifikon të organizoj një kamp edukativ për të rinjtë shqiptarë që vijnë nga diaspora dhe ata që janë në Kosovë, gjatë verës 2015.

Me qëllim që ky kamp të realizohet dhe t’i plotësoj kërkesat dhe nevojat e të rinjëve, është krijuar një anketë e cila do t’i ndihmonte kësaj organizate që të organizoj këtë ngjarje sa më mirë që është e mundur.

Ju lutemi që të merrni pjesë në anketën e shkurtër, duke klikuar në linkun në vijim:

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lg0WOa4TNGgeyx

Faqja zyrtare e TOKA-s në Facebook:

https://www.facebook.com/uneTOKA

Vegëza:

https://youtu.be/y79NjXT3wd8

https://youtu.be/INpDrvLZsWQ

https://youtu.be/3c9vcbvZsX4