Posteri i Albanian Group in Clapham, London

Posteri i Albanian Group in Clapham, London

Data: E enjte, 19 mars 2015, Ora: 13.30-15.00, Vendi: Thresholds Centre, Helby Road, London, SW4 8BU.

Grupi është i hapur për prindër dhe femijë që flasin shqip ose duan të mësojne shqip, në zonat e Clapham, Balham, Tooting, Battersea.

Ndërsa femijët luajnë, prindërit bisedojnë. Kemi synim të organizojmë takime të rregullta në fushat që ju interesojnë, prandaj ejani dhe na thoni sugjerimet tuaja.

Për më shumë informata telefononi në 020 8671 3298 ose vizitoni këto faqe:
https://www.facebook.com/Albaniangroupinclapham
http://www.maytree-nursery.lambeth.sch.uk/