“Lërmëni pak Atdhe”, antologji e 27 krijuesve shqiptarë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar.

“Lërmëni pak Atdhe”, antologji e 27 krijuesve shqiptarë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar.

Në këtë aktivitet përfshihet promovimi i Antologjisë III “Lërmëni pak Atdhe”, antologji e 27 krijuesve shqiptarë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar.

Gjithashtu do të këtë përfomime të talenteve të spikatur shqiptarë në Britani, si dhe të vajzave pjesëmarrëse të Miss Albania Britani.

Ky aktivitet do të zhvillohet të shtunën me 26 Nëntor nga ora 01-04pm në Park View Academy, Langham Rd, London, N15 3RB

Për shkak te kërkesës shumë të madhe dhe vendeve të kufizuara ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në Info@thealbanian.co.uk