Kjo formë shërben që të dimë se sa njerëz nga komuniteti shqiptar në Britani të Madhe kanë aplikuar me postë (apo email) në KQZ (Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve) që të regjistrohen për votim në zgjedhjet që do të mbahen me 12 dhjetor 2010 në Kosovë. Plotësimi i kësaj forme është anonime, në baza vullnetare dhe rezultatet do të publikohen në www.ukalbanians.net.