Doruntina poster, ODA theatre

Doruntina poster, ODA theatre

ODA theatre during April and May 2015 will be presenting a play called “Doruntine’ in New York, USA. This performance is co-organised with the Ministry of Diaspora of the Government of Republic of Kosova. “Doruntine” is a co-production of ODA Theatre and Blessed Unrest from New York. and will per presented in Interarts Theatre in New York and Emelin Theatre in Mamaroneck, NY.

See the video here:
https://vimeo.com/122065690

Buy tickets and read more about the project here:
http://blessedunrest.org

And make a secure donation here:
http://blessedunrest.org/donate.html

Doruntina poster, ODA theatre

Doruntina poster, ODA theatre

Teatri ODA gjatë muajit Prill dhe Maj 2015 do të shfaq shfaqjen “Doruntina” në Nju Jork, SHBA. Shfaqja organizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës së Qeverisë së Republikës së Kosovës. “Doruntina” është një bashkëprodhim i Teatrit ODA dhe Blessed Unrest nga Nju Jorku dhe do të shfaqjet ne Interarts Theatre në Nju Jork dhe në Emelin Theatre në Mamaroneck, NY.

Shikoni videon këtu:
https://vimeo.com/122065690

Për bileta dhe më shumë rreth projektit:
http://blessedunrest.org

Dhe për të kontribuar me donacion në mënyrë të sigurt këtu:
http://blessedunrest.org/donate.html