Përparim Rama, bashkëdrejtues i BAKC (British Albanian Kosovar Council) dhe drejtor i 4M Group London, do të vrapoj në Maratonën e Londrës që të mbledhë para për shoqatën bamirëse BAKC, dhe në këtë mënyrë të përkrahë komunitetin shqiptar në Londër.

Donacionet janë organizuar nëpërmjet Justgiving http://www.justgiving.com/perparimrama dhe gjerë më tash janë mbledhur £ 1,525.68. Dhënia e donacioneve nëpërmjet Justgiving është mënyra më efikase e bamirësisë.

Deri më tash në stërvitjet e tija Rama ka vrapuar 278.4km, ka harxhuar 27467 kalori dhe ia ka arritur që vrapoj 10km për 52’43”.

Nëse mund të vini me 26 prill që të përkrahni Përparimin, ai do tua dinte shumë për nderë.

Rreth British Albanian Kosovar Council

Kjo shoqatë bamirëse punon për të mirën e fëmijëve refugjatë, personat e rinj dhe familjet me origjinë shqiptare dhe integrimin e tyre në shoqërinë Britanike. I inkurajon fëmijët që të arrijnë potencialin e tyre nëpërmjet edukimit, aktiviteteve kulturore dhe

Lidhëza:
http://www.justgiving.com/perparimrama
http://www.london-marathon.co.uk/site/
http://www.london-marathon.co.uk/site/images/pdfs/spec_guide_09.pdf
http://www.bakc.org.uk/
http://www.4mgroup.co.uk/