New book about Albania launched at the Albanian Embassy in London

[mudslide:picasa,0,ukalbaniansnetwork,5743936597741701553]

On 16th May  The ANGLO-ALBANIAN ASSOCIATION  in collaboration with the Embassy of Albania,  the Centre of Albanian Studies and IB Tauris Publishers, launched  “The Birth of Albania”,  Ethnic Nationalism, the Great Powers of World War I and the Emergence of Albanian Independence, by Nicola C. Guy

“The Birth of Albania” explores how an independent Albania first came into existence in the early twentieth century, following the collapse of the Ottoman Empire. The book has been published in this very significant year for the Albanians which marks 100 years of Albania’s independence from the Ottoman Empire. The author gave an illustrated talk about the book and revealed why she had an interest in writing about Albania.

The modern English historian, writer and columnist Dr Noel Robert Malcolm attended the event and gave a speech expressing his positive views on the book.

The occasion was marked by the presence of many experts, scholars and government officials including the Albanian historian, Bejtullah Destani, who was personally thanked by the author of the book for his contribution.

The event was followed by a reception hosted by Mr Mal Berisha, the Chargé d’Affaires to the United Kingdom, who also announced many other events the Albanian Embassy in London is organizing this year to mark the 100th Anniversary of the Independence of Albania and thanked the guests for their attendance.New book about Albania launched at the Albanian Embassy in London

Londër, maj 16të 2012. Ambasada Shqiptare në Londër në bashkëpunim me Shoqërinë Anglo-Shqiptare, Qendrën e Studimeve Shqiptare dhe Shtëpinë Botuese IB Tauris, organizuan ceremoninë e promovimit të librit ““Lindja e Shqipërisë””, by Nicola Guy.

“Lindja e Shqipërsë” eksploron krijimin e Shqipërisë së pavarur në fillim të shekullit të 20-të, me rënien e Perandorisë Osmane. Libri është botuar në këtë vit mjaft të rëndësishëm për shqiptarët, vit që shënon 100 100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë nga Pernadoria Turke. Autorja foli mbi librin dhe interesin e saj për Shqipërinë.

Historiani bashkëkohor anglez, Dr. Noel Robert Malcolm, mori pjesë në ceremoninë e promovimit dhe solli përshtypjet e tij pozitive për librin.

Në ceremoni morën pjesë ekspertë, historianë, botues dhe zyrtarë të qeverisë duke përfshirë edhe historianin shqiptar, Bejtullah Destanin, të cilin autorja e falenderoi personalisht për kontributin e tij në botimin e librit.

Ceremonia u pasua nga një pritje dhënë nga z. Mal Berisha, i Ngarkuar me Punë në Ambasadën Shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar, i cili informoi të pranishmit mbi aktivitete të tjera që do të organizohen nga Ambasada Shqiptare në Londër me rastin e 100 vjetori të Pavarësisë së Shqipërisë, si dhe falenderoi miqtë për pjesëmarrjen në promovimin e librit.