Massachusetts Albanian Chamber of Commerce logo

ALBANIAN Business Community celebrates the launch of the MASSACHUSETTS ALBANIAN CHAMBER OF COMMERCE 

Boston, MA – The Albanian Business Community in Boston will soon be celebrating the launch of the Massachusetts Albanian Chamber of Commerce (MALCC)   “There has been a tremendous growth in Albanian-owned and operated business in Massachusetts during the last decade,” said Ardian Preci, CEO of MALCC. “Therefore, a real need arose to create an organization that helps fuel that growth by becoming a liaison between these businesses and the Massachusetts community at large,” he added.

The Massachusetts Albanian Chamber of Commerce is fast at work strengthening relationships with both local business and community leaders.  “We want to become a voice for the Albanian business community within the local government,” added Faton Limani, COO of MALCC.  Additionally, we have forged strong relationships with both the Albanian business and Albanian political communities in South Eastern Europe region.  We believe that will help our members expand their markets from both a sourcing and a reach standpoint,” said Faton.

Along with the above-mentioned services, MALCC will publish a bimonthly business journal focused on the regional business and political environment.  Additionally, the organization will launch a yearly investment forum between Albanian and New England businesses.

The official launch of MALCC will be held on Thursday, May 30th at Alba Restaurant (1486 Hancock St.  Quincy, MA 02169). The event will be attended by a number of business and community leaders.  For more information, please visit the MALCC web sitehttp://www.malcc.org.Komuniteti Shqiptar i Biznesit feston fillimin e punës së Dhomës se Tregëtisë Shqipëtare në Massachusetts-SHBA.

Boston, MA – Komuniteti shqiptar i biznesit në Boston, së shpejti do të festoje fillimin e organizatës  që do të shërbej si nyje kryesore për zhvillim e këtij komuniteti. “Gjatë dhjetë-vjecarit të fundit ka pasur një rritje te konsiderueshme të bizneseve që  operohen ose janë në pronë të  komunitetit  Shqipetarë në Massachusetts,” thotë z. Ardian Preci, Drejtori Ekzekutiv i Dhomes së Tregetisë Shqiptare në Massachusetts (MALCC).  “Prandaj lindi nevoja  e natyrshme për një organizatë e cila ka si qëllim zhvillimin dhe ndërmjetësimin midis bizneseve Shqipëtare dhe komunitetit ekonomik në Massachusets,” shtoi z. Preci.

Dhoma e Tregëtisë Shqiptare në Massachusets i është vënë punës për forcimin e lidhjes së komunitetit Shqiptar të biznesit me bizneset e ndryshme lokale dhe autoritet në rajonin e Amerikës Veri-Lindore dhe më gjërë.  “Ne kemi qëllim të bëhemi zë i komunitetit Shqipëtar të biznesit përball autoriteteve lokale dhe më gjërë,” është shprehur z. Faton Limani, Drejtori Operativ i organizatës. “Gjithashtu, do të krijojmë lidhje të qëndrueshme me autoritet dhe biznesin Shqiptarë në rajonin e Europës Jugë-Lindore. Nëpërmjet ndihmës tonë,  antarët e dhomës së tregtisë do të kenë mundësi  dhe akces në  tregje të reja me produktet dhe shërbimet e tyre”  tha z. Limani.

Sëbashku me shërbimet e lartpërmendura, MALCC, gjithashtu do të publikojë një revistë biznesi çdo dy muaj me tema rreth biznesit dhe trendeve biznesore në rajon e më gjërë.  Gjithashtu, shoqata planifikon te organizoje edhe nje forum investiv ku do te marrin pjesë biznese Shqipëtare dhe ato nga shtetet veri-lindore të SHBA-ve.

Organizata do te fillojë zyrtarisht punën me 30 Maj, 2013.  Më këtë rast,  do te mbahet një dark zyrtare pranë ambienteve të  Restorant Alba (1486 Hancock St.  Quincy, MA 02169).  Në këtë eviniment do të marrin pjesë një numër udhëheqësish të biznesit dhe administratës lokale.  Për më tepër informacion, ju lutem vizitoni faqen zyretare të organizatës  http://www.malcc.org