Labi ne Londer me 24 prill 2011

Labi ne Londer me 24 prill 2011

Data dhe koha, 24 prill 2011,  18.00 – 24.00. Vendi: Assembly Hall, Hammersmith Town Hall, King Street, Hammersmith, London, W6 9JU.

Mos mendoni dy herë, rezervoni menjëherë!

Rezervimi i obliguar. Për rezervime kontaktoni këta numra: 07816903518/ 07590551744

Info: wwww.odaparty.com
email: odaparty@hotmail.com

Labi ne Londer me 24 prill 2011

Labi ne Londer me 24 prill 2011

Data dhe koha, 24 prill 2011,  18.00 – 24.00. Vendi: Assembly Hall, Hammersmith Town Hall, King Street, Hammersmith, London, W6 9JU.

Mos mendoni dy herë, rezervoni menjëherë!

Rezervimi i obliguar. Për rezervime kontaktoni këta numra: 07816903518/ 07590551744

Info: wwww.odaparty.com
email: odaparty@hotmail.com