Labi dhe Genta ne Londer me 25 prill 2011

Labi dhe Genta ne Londer me 25 prill 2011

Data dhe koha, 25 prill 2011,  20.30 – 03.00. Vendi: The Lightbox, 6A South Lambeth Place, Vauxhall, London, SW8 1SP.

Dress code: High End Fashion. No hats, hoodies, loose jeans trainers. 18+. No ID no entry.

Rezervimi i obliguar. Për rezervime kontaktoni këta numra: 07816903518/ 07590551744

Info:
wwww.odaparty.com

email:
odaparty@hotmail.com

Labi dhe Genta ne Londer me 25 prill 2011

Labi dhe Genta ne Londer me 25 prill 2011

Data dhe koha, 25 prill 2011,  20.30 – 03.00. Vendi: The Lightbox, 6A South Lambeth Place, Vauxhall, London, SW8 1SP.

Dress code: High End Fashion. No hats, hoodies, loose jeans trainers. 18+. No ID no entry.

Rezervimi i obliguar. Për rezervime kontaktoni këta numra: 07816903518/ 07590551744

Info:
wwww.odaparty.com

email:
odaparty@hotmail.com