Florio Kazazi

Florio Kazazi

Florio Kazazi, 19, who suffers from an aggressive form of bone cancer, was told by doctors in November he had only months to live.

Florio, from Barking in London, whose left leg has been amputated because of the cancer which has now spread to his lungs, travelled to the US for treatment four months ago and his tumours shrank by a third.

The four cancer drugs are now posted to him, which means he can be treated at home, but his parents Genc, 53, and Myzejen, 52, and older sister Migena, 23, are finding it hard to meet the £3,000 monthly costs of medication and will struggle to pay for any travel to the US Florio may need while he is having the treatment.

The total cost is £13,000 each month so Florio is accumulating monthly debt of £10,000, which he will need to start paying once he completes the treatment.

To anyone interested on helping Florio we have included the bank details of the Westminster Student Union below:

Account number: 40224391 ; Sort code:20 – 37 – 16

Please use as a reference :“Albanian Society”.

The founds accumulated will then be signed from the student union and donated to Florio.

For more details please visit the following website:
http://goo.gl/4ykb3or

Join our facebook group here:
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_119855414758298

Past article: http://www.ukalbanians.net/save-my-son%E2%80%99s-life/


Florio Kazazi

Florio Kazazi

Florio Kazazit, 19,  i cili vuan nga një formë agresive e kancerit të ashtit, ju tha në nentor të vitit të kaluar se ai kishte vetëm ca muaj të jetonte.

Florio i cili është nga Barking-u i Londrës, këmba e të cilit është amputuar për shkak të kancerit që tash është përhapur në mushkeritë e tija, para katër muajeve udhëtoj në SHBA-të për trajtim dhe tumorët e tij u zvogëluan për një të tretën.

Më parë organizata bamirëse shqiptare në Britani, Shpresa Programme, organizuan mbledhje fondesh për Florion kurse tash kësaj kampanje u janë bashkangjitur edhe studentët shqiptarë të Westminster University në Londër.

Më poshtë i keni detajet e llogarisë bankare nëpërmjet së cilës mund të ndihmoni Florion por së shpejti këta studentë do të organizojnë edhe një ngjarje enkas për këtë ceshtje.

Kushdo që është i interesuar që të ndimoj Florion mund ta bëjë këtë nëpërmjet Westminster Student Union:

Account number: 40224391 ; Sort code:20 – 37 – 16

Ju lutemi që të perdorni këtë reference kur e bëni pagesën :“Albanian Society”.

Fondet e akumuluara nga kjo llogari do t’i transferohen Florios.

Më shumë informata:

Artikulli në Thttp://goo.gl/4ykb3or

Grupi në Facebook:
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_119855414758298

Arikull i kaluar: http://www.ukalbanians.net/save-my-son%E2%80%99s-life/