Klubi Poetik Virtual “ZAHIRI”, shpallë konkurs të hapur për poezi, në të cilin mund të marrë pjesë çdo krijues i cili shkruan poezi në gjuhën shqipe, kudo në botë.

· Poezitë duhet të jenë të pabotuara më parë .
· Një person mund të konkuroi me vetëm dy poezi.
· Poezitë dërgohen me të dhënat e plota të autorit si: emri , mbiemri, numri personal dhe adresa e saktë. Në rast të fitimit të ndonjë çmimi, autori do të deklarohet a do të vij personalisht të tërheq shpërblimin apo do të dërgoi një xhirollogari ku do ti derdhen të hollat e shpërblimit.
· Të drejt konkurimi nuk kanë vetëm anëtarët e redaksisë së Klubit Poetik Virtual “ZAHIRI” të cilët i gjeni në faqen zyrtare ne facebook.
· Konkursi hapet me 01 shtator 2010 dhe mbyllet me datën 10.shtat0r 2010.
· Me këtë datë komisioni do të filloi punën e vlerësimit sipas një procedure të përcaktuar, dhe në fund do të përzgjedh një numër të poezive për botim ( fillimisht botim në formatin PDF dhe i cili do të mbahet publik në faqe).
· Prej poezive të përzgjedhura, tri nga ato që do të vlerësohen më të mirat , do të shpërblehen me të holla.
· Emrat e anëtarëve të komisionit , deri në ditën e shpalljes së rezultateve, që do të bëhet në një orë letrare në Prishtinë, do të jenë të njohur vetëm për organizuestit e konkursit. Ditën e shpalljes së rezultateve do të bëhen publik edhe emrat e anëtarëve të komisionit, të cilët njëherit mbajnë edhe përgjegjësinë morale për vlerësimin.

Shpërblimet në të holla do të jenë në këtë nivel:

Venndi i parë: 400 euro

Vendi i dytë: 200 euro

Vendi i tretë 100 euro

· Poezitë dërgohen njëkohësisht në këto dy email adresa zyrtare:

Email: kvl.zahiri@hotmail.com

Email: kvl.zahiri@gmail.com

Vërejtje e redaksisë: Poezitë me përmbajtje që nxisin urrejtje, apo promovojnë vlera ideologjike, politike, apo anticivilizuese nuk do të merren në konsideratë.

Faqja e Klubit poetik Zahiri , ne facebook:

http://www.facebook.com/#!/pages/Poetry-Club-ZAHIRI/113269402863?ref=ts
Blogu: http://www.zahiripoetry.blogspot.com/