Census 2011

As forms keep pouring into the census processing centre six days ahead of the 6 April 2011 deadline, make sure you are not left breaking the law for not completing it.

It is a legal requirement that every home fills out a census form as it is designed to provide a picture of today’s society for the government and local authorities in order to target resources more effectively. Since national census day has passed, it is important to understand the risks of leaving your form untouched.

Anyone unwilling to complete one on paper or online will not be able to dodge the system as census officials are currently monitoring every household. Non-compliance will result in criminal prosecution and a £1000 fine.

Click here to fill in your 2011 Census form online

For advice on how to fill out your form, telephone the Census 2011 helpline on 0300 0201 101

Source:
http://www.aboutmyarea.co.uk/Derbyshire/Derby/DE74/News/Local-News/192650-Last-Chance-to-Complete-the-2011-Census

 Census 2011

Sipas Office of National Statistics (ONS), Censusit 2011 të Britanisë deri më tash u janë përgjegjur një numër i madh i njerëzve.

Data e fundit e mbushjes së formës së Censusit 2011 është 6 prill 2011, kështu që ata të cilët nuk e kanë bërë këtë duhet ta bëjnë sa më shpejtë nëpërmjet postës apo të njëjtën ta plotësojnë onljan në http://www.census.gov.uk/.

Qytetarët që nuk i përmbahen kësaj kërkese do të vizitohen nga zyrtarët e Censusit, dhe nëse refuzojnë ta bëjnë këtë edhe pas kësaj atëhere kjo mund të rezulotoj në ndjekje penale dhe £1000 dënim.

Klikoni këtu që të plotësoni 2011 Census formën onlajn.

Për informata se si të plotësoni formën tuaj, telefononi Census 2011 linjën-ndihmëse në 0300 0201 101.

Burimi:
http://www.aboutmyarea.co.uk/Derbyshire/Derby/DE74/News/Local-News/192650-Last-Chance-to-Complete-the-2011-Census