Riza Gjana

Riza Gjana

The 17-year-old from Albania has been staying with a foster family temporarily in Eastbourne, East Sussex but is believed to have left to try and find friends.  He was last in contact on the 10th December 2013.

We believe Riza could be in London but we need to know he is safe and well. He speaks very little English so needs help and support.

If you have seen him or have any idea where he could be please contact us so we can get in touch with him.

Anyone with information should call 101 quoting serial 0304 of 11/12/13 or email 101@sussex.pnn.police.uk

Riza Gjana

Riza Gjana

17 vjeçari nga Shqipëria ishte nën përkujdesjen e përkohëshme tek një familje në Eastbourne, East Sussex, Angli, por besohet se ka ikur që të tentonte t’i gjente shokët. Ai së fundi ishte në kontakt me 10 dhjetor 2013.

Ne besojmë se Riza mund të jetë në Londër, por ne duhet të dijmë se a është ai shëndosh e mirë dhe i siguruar. Ai flet shumë pak anglisht dhe për këtë arsye ai ka nevojë për ndihmë dhe përkrahje.

Nëse e keni parë ose keni ndonjë ide se ku mund të jetë, ju lutemi që të na kontaktoni kështu që në mund të biejm në kontakt me të.

Nesë keni ndonjë informatë në lidhje me këtë të humbur duhet të thirrni me telefon në numrin 101 duke cituar serialin 0304 e 11/12/13 apo nëpërmjet emailit 101@sussex.pnn.police.uk.