Dëshironi të bisedoni me fëmijët tuaj për ndryshimet dhe rritjen e tyre, atëhere ejani në kursin tonë falas. Rritja është proces kryesor dhe shumë i rëndësishëm në zhvillimin e fëmiut tuaj.

A ndjeheni të sigurt që ju mund të flisni me fëmiun tuaj në lidhje me pubertetin dhe ndryshimet trupore?

A  jeni kurioz për atë që fëmiu juaj është duke e mësuar në shkollë?

A mundeni t’ju përgjigjeni këtyre pyetjeve tejet të vështira?

A keni menduar si do të filloni një bisedë në lidhje me marrëdhëniet, ndryshimet dhe seksin?

Nese jeni të interesuar për disa këshilla dhe të kualifikoheni me certifikate të nivelit 2 “OCN Certificate Level 2”, se si të bisedoni me femijët tuaj për rritjen dhe ndryshimet e tyre, ju lutemi që të vini. Ju mirëpresim në:

Regents Park Children’s Centre, Augustus St, London, NW1 3TJ

Datat:

14, 21 & 28 (të premteve) janar 2011, koha: 10am-12pm

Ju lutemi që pjesëmarrjen tuaj ta konfirmoni tek Nora Abdullahu, koordinatore e projektit, në:

Email: noraabdullahu@bakc.org.uk apo me mobil: 07883077426

%d bloggers like this: