The Shakespeare Conspiracy

After a sold out 5 night preview last summer The Shakespeare Conspiracy comes to Chelsea Theatre bigger, bolder and better for a three week run. The production is the highlight of the acclaimed ACS Random’s 10th anniversary, introducing a new breed of superhero and supervillain to the world.

The play: The Shakespeare Conspiracy, From 6th – 24th November, Chelsea Theatre, World’s End Place, London SW10 0DR, 7.30pm, Tickets: £12. Book Here. On the 6th and 7th November the tickets are half price the code for this offer is TSC.

The plot

Shakespeare’s Characters are real. The Rsc is a branch of the Government. IAGO IS TRYING TO DESTROY THE WORLD. AND MANKIND’S LAST HOPE IS A TRAVEL AGENT CALLED MARTIN.

Written By Andrew Shepherd
Director : Jack Bowman
Production Manager/ Stage Manager: Dafina Kastrati
Costume Designer: Zahra Mansouri

Play’s synopsis

Martin’s birthday is not going well. His best friend, who is actually a secret agent called Mercutio, is killed by an Elizabethan hitman. Recruited by a government agency calling itself the RSC, he discovers Shakespeare’s villains are on the verge of breaking out of a maximum security prison known as the Globe. Under the leadership of Aloysius Archibald Iago and his sister Antonia Macbeth, if they escape only Martin has the power to defeat them, apparently. And then there’s the girl he met at the party and…did his heart love til now?

Links:
https://www.facebook.com/events/479333532100181/
http://www.tsc61112.co.uk/www.tsc61112.co.uk/Home.htmlThe Shakespeare Conspiracy

Pas suksesit total gjatë 5 netëve të verës së kaluar, kur të gjitha biletat u shitën, The Shakespeare Conspiracy vie tek teatri Chelsea Theatre në formën më të madhe, më të guximshme dhe më të mirë me kohëzgjatje tri javore.

Shfaqja: Konspiracioni i Shekspirit, nga 6-24 nëntor 2012, Chelsea Theatre, World’s End Place, London SW10 0DR, 19:30, bileta për person: £12. Rezervo këtu. Me 6 dhe 7 nëntor biletat shiten me gjysë çmimi, kodi i kësaj oferte është TSC.

Rreth shfaqjes

Karakteret sheksipiriane janë të vërtetë. RSC është një degë e qeverisë. Jagoja po tenton ta shkatërroj botën, dhe shpresa e fundit e njerëzimit është agjenti i udhëtimit me emrin Martin.

Shkruar nga Andrew Shepherd
Regjisor : Jack Bowman
Menaxherja e produksionit/ Menaxherja e skenës: Dafina Kastrati
Dizajnerja e kostumeve: Zahra Mansouri

Sinopsisi i shfaqjes

Ditëlindja e Martinit nuk po shkon mirë. Shoku i tij më i mirë, i cili në fakt është agjent sekret me emrin Merkutio, vritet nga një vrasës-me-pagesë elizabetian. I rekrutuar nga një agjencion qeveritar me emrin RSC, ai zbulon se keqbërësit sheksipirian gati sa nuk kanë ikur jashë nga burgu me sigurim maksimal me emrin Globi. Nën udhëheqjen e Aloysius Archbald-it Jago dhe motra e tij Antonia Makbeth, nëse ikin, duket se vetëm Martini ka fuqinë që t’i mund ata. Mandej aty është edhe një vajzë që ai e takon ne një aheng dhe…a ka dashuruar zemra e tij deri më tash?

Vegëza:
https://www.facebook.com/events/479333532100181/
http://www.tsc61112.co.uk/www.tsc61112.co.uk/Home.html