WizzAir

Some British Albanians have started a petition demanding that WizzAir add a direct route from London Luton(LTN) to Prishtina(PRN).

At the moment travellers, especially British Albanians from Kosovo,  in order to travel to Prishtina via WizzAir have to do it via Skopje which mounts extra costs and one more border control to pass through, which is not convenient at all.

The petition says: “With this petition we are hoping WizzAir will see that there is enough demand and will add a new direct route for us to go to Prishtina using their fleet.  Please sign the petition as it will be beneficial to all of us who use WizzAir on regular basis”.

Petition’s link:
http://www.ipetitions.com/petition/wizzair-to-add-a-direct-route-from-london

WizzAir

Ca shqiptarë të Britanisë kanë nisur një peticion me kërkesën që WizzAir të shtoj një linjë direkte nga Londra në Prishtinë.

Momentalisht, udhëtarët, veçanërisht shqiptarët me prejardhje nga Kosova, që të udhëtojnë në Prishtinë me Wizzair, duhet ta bëjnë këtë nëpërmjet Shkupit, gjë kjo që vetëm sa i shton harxhimet si dhe edhe një kufi për ta kaluar.

Peticioni thotë: “Me këtë peticion ne shpresojmë se WizzAir do të shohin se ka një kërkesë të mjaftueshme dhe do të shtojnë edhe një linjë për ne që të shkojmë në Prishtinë me flotën e tyre. Ju lutemi që të nënshkruani peticionin që është gjë e mirë për të gjithë ne që përdorim WizzAir në baza të rregullta.”

Vegëza e peticionit:
http://www.ipetitions.com/petition/wizzair-to-add-a-direct-route-from-london