Erjola Veliaj and John Burke

Erjola Veliaj and John Burke

On June 8 2011, Bombay Sapphire made the situated on the Thames bank Battersea Power Station illuminate with a 3D spectacular projection. The imagination was the key-point of the Bombay Sapphire ‘Project Your Imagination Competition’. Launched in December 2010 the famous gin brand asked people from all the world to demonstrate their imagination by submitting ideas including drawings and poems, to be used as the inspiration for the Bombay Sapphire 3D show.

Bombay Sapphire 4D ‘Infused with Imagination’ from Drive Productions on Vimeo.

The short list included artists from the UK to Australia but the winner turned out to be Albanian Erjola Veliaj, choosen by Facebook users. It’s her imagination that inspired the creators of the visually transforming the Battersea Power Station.

The building was lit up in a rainbow of changing colours reflecting the bold, square lines. Spectators were then shown a fantastic blue world inside the building, which reflected vibrantly in the water of the river. Music set ehnanced the effect. The projection in full is available on the Facebook page and below.

John Burke, Bombay Sapphire Global Category Director, said, “Bombay Sapphire has long had imagination at its heart and through this competition we have been able to inspire imagination in others, something we are keen to continue.”

Bombay Sapphire invited guests from around the world to spectate the show from the luxurious The Silver Sturgeon, the flagship vessel of the Silver Fleet. Guests floated on the Thames sipping Bombay Sapphire cocktails with a great viewpoint of this stunning piece of imaginative contemporary art.

Sources:
http://popsop.com/46755
http://blog.worldinteriordesignnetwork.com/widn_blog/archives/2011/06/battersea-power.html
http://www.facebook.com/bombaysapphire

Erjola Veliaj and John Burke

Erjola Veliaj dhe John Burke

Me 8 qershor 2011 Bombay Sapphire-i e iluminoj me një 3D projeksion spektakular ish-stacionin e njohur të energjisë të Battersea-s (Battersea Power Station), që gjendet në bregun jugor të Temzës së Londrës. Imagjinata ishte pika kyçe e garës “Projekto Imagjinatën Tënde” të Bombay Sapphire-it.  E lancuar në dhjetor të 2010, kjo markë e njohur e pijës alkoolike gjin, ka kërkuar nga njerëzit në mbarë botën që ta demonstrojnë imagjinatën e tyre duke dërguar ide përfshi vizatime dhe poezi, që do të përdoreshin si inspirim për 3D shoun e Bombay Sapphire-it.

Bombay Sapphire 4D ‘Infused with Imagination’ from Drive Productions on Vimeo.

Përzgjedhja e ngushtë kishte përfshirë artistë nga Britania gjerë në Australi por fituese u shpall shqiptarja Erjola Veliaj, e votuar nga përdoruesit e Facebook-ut. Është imagjinata e saj e cila inspiroj krijuesit që në mënyrë vizuale të transformojnë Battersea Power Station.

Ndërtesa u ndriçua me një ylber të ngjyrave që ndërroheshin duke reflektuar linja të potencuara dhe katrore. Shikuesëve mandej iu tregua një botë e kaltërt fantastike brenda ndërtesës, që reflektohej gjallërisht në ujin e lumit. Muzika e ndreqi edhe më shumë këtë efekt vizual.

John Burke, drejtori i Bombay Sapphire Kategoria Globale tha, “Bombay Sapphire qe një kohë të gjatë e ka imagjinatën në zemrën e saj dhe nëpërmjet kësaj gare ne qemë në gjendje që të inspirojmë imagjinatën e të tjerëve, diçka që ne deshirojmë ta vazhdojmë.”

Bombay Sapphire ftuan mysafirë nga mbarë bota që ta shikojnë këtë spektakël nga anija luksoze The Silver Sturgeon. Mysafirët lundruan nëpër Temzë duke pirë kokteje të Bombay Sapphire-it dhe duke shijuar këtë pamje fantastike të artit bashkëkohor imagjinativ.

Burime:
http://popsop.com/46755
http://blog.worldinteriordesignnetwork.com/widn_blog/archives/2011/06/battersea-power.html
http://www.facebook.com/bombaysapphire