Albanian artist creates world's largest coffee bean mosaic

Albanian artist creates world's largest coffee bean mosaic

Albanian artist Saimir Strati created a mosaic with coffee beans and yesterday entered the Guinness World Records as the world’s largest mosaic created in this way.

The mosaic which depicts five musicians: a Brazilian dancer, a Japanese drummer, a U.S. country music singer, a European accordionist and an African drummer, was created from 140kg (309 pounds)  of coffee beans of different colors depending of how much the beans were baked.

“I wanted to give the message that sharing love over a cup of coffee brings us closer, a cup of coffee brings us more love than a G20 meeting,” Strati told Reuters.

In order to qualify for Guinees World Record Strati had been required to work in public and the mosaic had to measure 25 square meters or 269 square feet.

Guinness judge Seyda Subasi Gemici said: “I can say all guidelines were met… And my final measure is 25.1 square meters.”

This is the sixth entry made by Mr Strati in the Guinness World Records using little objects to create images. He has used nails to create Da Vinci’s portrait, galloping horse with toothpicks, the Mediterranean with wine bottle corks , Michael Jackson with paint brushes and ancient poet Homer with industrial screws.

Source: Reuters

Piktori shqiptar krijon mozaikun më të madhë në botë të bërë nga kafeja

Piktori shqiptar krijon mozaikun më të madhë në botë të bërë nga kafeja

Mozaiku në të cilin paraqiten pesë muzikantë: vallëzuesi brazilian, daullxhiu japonez, kantri këngëtari amerikan, harmonikanti europian dhe daullxhiu afrikan, u krijua nga 140kg kokrra të kafesë me ngjyra të ndryshme varësisht se sa të pjekura ishin ato.

“Desha të ipja një mesazh se ndarja e dashurisë së bashku me një filxhan kafeje na sjellë më afër, një filxhan kafeje na sjellë më shumë dashuri se takimi i G20” i tha Strati Reuters-it.

Që të kualifikohej për Ginis, Stratit i është dashur të punonte publikisht dhe mozaiku duhej të ishte 25 metra katrorë.
Gjyqtarja e Ginisit, Seyda Subasi Gemici tha: “Mund të them se të gjitha kërkesat u arritën…dhe matja e ime e fundit është 25.1 metra katrorë.”

Kjo është hera e gjashtë që Strati hynë në Rekordet Botërore të Ginisit duke përdorë objekte të imta që të krijoj imazhe të mëdha.

Burimi: Reuters