A charitable event about infant mortality in Kosova fhmb.org

The Kosova Foundation for Healthy Mothers and Babies invites you and a guest to an evening of music and networking, with an opportunity to learn about infant mortality in Kosova – one of the most alarming health challenges facing the country today. Date: Thursday, 24th May 2012, Time: 6:30pm-8:30pm, Dress Code: Business Casual, Venue: Royal Over-Seas League Park Place, St. James’s Street, London, SW1A 1LR, RSVP: rsvp.fhmb.londonevent@gmail.com.

Welcome
Dr. Muhamet Hamiti – Kosova Ambassador to the UK

Guest Speakers
Dr. Ferid Agani – Kosova Minister of Health
Dr. Mynevere Hoxha –  Head of the Neonatal Department at the University Clinical Centre  of Kosova, Prishtina

Closing Remarks
Dr. James Strickler – Former Dean of Dartmouth Medical School and FHMB founder
Mr. Bekim Ahmetaj – Executive Director, Goldman Sachs International

Music by Yllka Istrefi
Yllka Istrefi is a graduate of the Royal College of Music, with recent performances at the ‘Pianists of the World Series’ in London and recitals at the Kennedy Centre for the Performing Arts in Washington D.C. She will play select pieces from Kosovar and international composers.

Venue: Royal Over-Seas League
Founded in 1910, the Royal Over-Seas League is an organisation with a long history of welcoming diplomats, travellers, writers and business people to work, relax and exchange ideas. It is housed in a Grade I listed clubhouse, where the Foundation’s Reception will be held.

www.fhmb.orgA charitable event about infant mortality in Kosova fhmb.org

Fondacioni Kosovar për Nëna dhe Fëmijë të Shëndetshëm, ju dhe një të ftuar tuajin ju fton në një mbrëmje të muzikës dhe të rrjetimit, me mundësinë për të mësuar rreth mortalitetit të foshnjave në Kosova – një nga sfidat më alarmuese shëndetësore me ë cilat ky vend përballet sot.

Data: E enjte, 24 maj 2012, Koha: 6:30pm-8:30pm, kodi it ë veshurit: biznes, përditshëm, Vendi: Royal Over-Seas League Park Place, St. James’s Street, London, SW1A 1LR, RSVP:
rsvp.fhmb.londonevent@gmail.com.

Hapja
Dr. Muhamet Hamiti –Ambasador i Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar

Folës të ftuar
Dr. Ferid Agani – Ministër i Shëndetësisë në Kosovë
Dr. Mynevere Hoxha –  Shefe e Departamentit Neonatal të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Prishtinë

Fjalët mbyllëse
Dr. James Strickler – Ish-dekan i Shkollës Mjekësore Dartmouth dhe themelues i FHMB
Mr. Bekim Ahmetaj – Drejtor ekzekutiv, Goldman Sachs International

Muzika nga Yllka Istrefi
Yllka Istrefi është diplomante graduate e Kolegjit Mbertëror të Muzikës, me performanca të paradokohshme në ‘Seritë Pianistëte Botës’ në Londër dhe recitale në Qendrën Kennedy for Artet Performative në Uashington. Ajo do të luajë pjesë të përzgjedhura nga kompozitorë kosovarë dhe ndërkombëtarë.

Vendi: Lidhja Mbretërore e Përtejdetit
Lidhja Mbretërre e Përtejdetit, e themeluar më 1910, ëshë organizatë me një historic të gjatë të mikpritjes së diplomatëve, udhëtarëve, shkrimtarëve dhe biznesmenëve që të punojnë, të  çlodhen dhe të shkëmbejnë ide. Ndodhet në shtëpi klubi të listuar me Gradën I, ku do të mbahet pritja e Fondacionit.
www.fhmb.org